Program PC Market Lite

PC-Market Lite to bardzo okrojona i uproszczona wersja programu służąca głównie do programowania kas fiskalnych.

Kategoria:

Opis

PC-Market Lite to bardzo okrojona i uproszczona wersja programu służąca głównie do programowania kas fiskalnych:
– obsługa karty towarów (uproszczona karta towaru, tylko niezbędne elementy)
– eksport do kasy
– import sprzedaży z kasy
– opcjonalnie możliwość obsługi i sprzedaży na drukarce fiskalnej
– raporty sprzedaży na kasach (predefiniowane i uproszczone)
– kilka prostych przycisków na ekranie (dodaj towar, edytuj towar, wyślij na kasy, odbierz sprzedaż z kasy, raport)
– możliwość obejrzenia Demo pełnej wersji PC-Market 7, kompleksowego programu do obsługi sklepu
– instalator uproszczony i predefiniowany.Bardzo prosto można wykonać upgrade programu z wersji Lite do wersji pełnej, za dopłatą różnicy ceny.